İZTEK İzmir Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., akademisyenlerle sanayi kuruluşlarını biraraya getirerek, üniversitelerdeki teknoloji birikimini ve deneyimlerini sanayiye aktarmaktadır.

Şirketimiz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Vakfı'ndan aldığı güçle, sanayi - akademi işbirliğini sağlamayı ve bu işbirliğini sürekli kılmayı hedeflemektedir.